Handige Tips en Weetjes

Vermindering belasting op de inverkeersstelling

Als u over een voertuig beschikt dat aangedreven wordt door LPG, krijgt u een vermindering tot maximaal 298€ op de belasting op de inverkeerstelling, beperkt tot het bedrag van de belasting. Let op! U dient eerst het voertuig te laten uitrusten met een LPG-installatie voordat U de wagen inschrijft, anders zal het voertuig worden ingeschreven als benzinewagen i.p.v. LPG/benzine wagen!

Klik hier om uw belastingvoordeel te berekenen

Aanvullende LPG-belasting

Als uw voertuig op LPG rijdt, moet u jaarlijks een LPG-toeslag of aanvullende verkeersbelasting betalen. Het bedrag van de LPG-toeslag wordt berekend op basis van het vermogen van de motor van uw voertuig. Van 4PK en minder tot 7PK betaald U 89,16 € per jaar, van 8PK tot 13PK betaald U 148,68 € per jaar en vanaf 14PK en meer betaald U 208,20 € per jaar. Voor lichte vracht dient er geen extra LPG taks betaald te worden.

Waarom aanvullende verkeersbelasting betalen op LPG?

Om het gebruik van LPG te stimuleren, ondanks de aanvullende (forfaitaire) verkeersbelasting, heeft de federale overheid vroeger besloten om geen accijnzen te heffen op deze brandstof. De lage prijs van LPG in vergelijking met andere brandstoffen aan de pomp is dus niet uitsluitend het gevolg van de prijsverschillen op de wereldmarkt van petroleumprodukten maar ook het gevolg van het feit dat LPG in België accijnsvrij blijft.

Na de installatie

Wanneer u na de aankoop uw auto uitrust met een LPG-installatie moet u zich, voordat u het aangepaste voertuig in het verkeer brengt, binnen de 30 dagen aanmelden bij de autokeuring.

De autokeuring zal de Directie Inschrijving Voertuigen (DIV) op de hoogte brengen van deze wijziging en u zal automatisch van de Dienst Belastingen-Auto's, van de FOD Financiën een uitnodiging tot betaling van de aanvullende verkeersbelasting ontvangen.

Na hoeveel jaar moet de LPG installatie/tank herkeurd worden?

Volgens de nieuwe reglementering van het KB van 7 maart 2013 dient de LPG-tank indien het ingebouwd is in de kofferruimte herkeurd te worden na 10 jaar, bij onderbouw dient deze herkeurd te worden na 6 jaar. Dit dient te gebeuren door een erkend LPG-installateur.

LPG sticker

Volgens de wet van het KB van 7 maart 2013 dient U een LPG-sticker aan te brengen op een zichtbare plaats aan de achterkant van het voertuig.LPG-sticker bestellen voor 2,00 €

Check engine

Wanneer dit lampje begint te branden betekent het dat een van je sensoren een foute waarde leest of dat deze mankeert en je ECU zal dan in bepaalde gevallen in een noodprogramma kunnen gaan draaien.

Wanneer dit lampje aanspringt, mag U blijven rijden doch is het aangeraden om Uw LPG-installateur te contacteren voor een afspraak. Als het lampje begint te knipperen, wil dit zeggen dat de katalysator oververhit begint te raken en daardoor bestaat de mogelijkheid dat deze zwaar kan beschadigen.U moet vervolgens Uw motor onmiddellijk stilleggen en contact opnemen met Uw LPG-installateur.Mag ik parkeren in een ondergrondse parkeergarage?

Vlaamse regering schrapt ondergronds parkeerverbod LPG-wagens (08/11/02).

De Vlaamse regering heeft het toegangsverbod voor LPG-voertuig en tot ondergrondse parkings uit de Vlarem-milieuwetgeving geschrapt. Dat heeft ze op 8 november 2002 beslist om het gebruik van milieuvriendelijke brandstof te stimuleren.

Volgens minister van Leefmilieu Vera Dua zijn de veiligheidsnormen voor LPG-installaties in de voertuigen zodanig verstrengd dat een schrapping van het verbod niet tot verhoogde risico's leidt. Deze wijzing van de reglementering kadert in het beleid van de Vlaamse regering om het gebruik, van LPG als milieuvriendelijke brandstof te stimuleren. (Bron: Febiac v.z.w.)

Wel dienen de uitbaters van deze parkeergarages zich in regel te stellen met verscheidene aanpassingen zoals gasdetectie en ventilatie.

Onlangs heeft Dhr Dewael in de lacune van de wet voorzien in zijn 'Ontwerp tot Koninklijk Besluit betreffende de maatregelen voor de preventie van ontploffing en brand waaraan de gesloten gebouwen moeten voldoen om LPG voertuigen te parkeren'.

Met de goedkeuring van dit ontwerp zou de volledige problematiek geregeld worden. In parkeergarages waar alle wettelijke maatregelen voor toelating van LPG wagens, genomen zijn, worden LPG wagens toegelaten. Parkeergarages die niet in orde zijn met deze wetgeving blijven taboe voor LPG wagens en zijn te herkennen aan het verbodsbord, aan de buitenzijde van de parkeergarage.

 
 
 

BEREKEN UW VOORDEEL MET ONZE ONLINE LPG-CALCULATOR
 
 

© AGS Auto Gas Systemen N.V. | Geelseweg 74 | 2250 Olen | tel. +32 (0) 14 23 36 20 | fax +32 (0) 14 23 36 19 | info@autolpg.be